Osoby kupujące leki w aptece, mogą starać się o odliczanie częściowej kwoty wydatków za nie. Ten przywilej mają nie tylko mieszkańcy naszego kraju, ale również – pod pewnymi warunkami – osoby zza granicy, które odwiedzają Polskę. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług o zwrot podatku VAT – tzw. TAX FREE – może ubiegać się również turysta. Taką możliwość ma podróżny, który jest osobą fizyczną, niezamieszkującą na stałe terytorium Unii Europejskiej i zakupił w np. w aptece w Warszawie lekarstwa. Miejsce stałego pobytu może potwierdzić, pokazując dokument tożsamości np. paszport. Na tej podstawie może ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu leków na terenie Polski, które w nienaruszonym stanie zostały wywiezione poza obszar Unii Europejskiej w bagażu osobistym. Ten ostatni definiowany jest jako bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on organom celnym, pod warunkiem udokumentowania, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za jego przewóz. Jeśli jednak opakowanie zostanie uszkodzone, wówczas potraktowane to zostanie jako używanie leku i wówczas turysta nie będzie mógł skorzystać ze zwrotu podatku VAT. Podobnie będzie, jeśli skonsumuje towar w innym kraju należącym do Unii Europejskiej.

Tylko w aptece TAX FREE

Podatek TAX FREE za leki czy inne dopuszczalne produkty (poza paliwami silnikowymi) obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupienia ich w placówkach handlowych oznaczonych znakiem: „Zwrot VAT dla podróżnych (TAX FREE for tourist)”. Taki status posiada również nasza apteka, która spełnia wszystkie wymogi do tego, aby umożliwić klientom zwrot podatku w ramach TAX FREE. Wśród nich znajduje się obowiązek wykazania, że jej obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 tysięcy złotych. Ponadto apteka musi potwierdzić, że dokonuje zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u niej. Oprócz tego powinna m.in. być czynnym podatnikiem VAT, rejestrować sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej i poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego o miejscu, w którym podróżny dokonujący w niej zakupu może odebrać należny podatek i z kim zawarła umowę o zwrot VAT. Apteka całodobowa przy Namysłowskiej w Warszawie

Procedura sprzedaży i wywozu za granicę leków z apteki

Sprzedawca powinien podróżnemu zapewnić pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Oprócz tego turysta otrzymuje formularz TAX FREE, w którym będą zapisane wszystkie zakupione towary. Musi on być wystawiony w dniu dokonania sprzedaży towarów. Sprzedawca dołącza do niego paragon z kasy rejestrującej. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług uzależniają też sprzedaż towarów podróżnym od liczby i częstotliwości ich zakupów. Nie może więc być to sprzedaż w celach handlowych. Zakupione lekarstwa można wywieźć z Polski przez przejście graniczne: drogowe, kolejowe, lotnisko lub morskie. W momencie opuszczania terytorium Unii Europejskiej pozostaje jeszcze załatwienie procedury z Urzędem Celnym. Turysta musi okazać celnikowi zakupiony i nienaruszony towar (powinien być w oryginalnym opakowaniu) wraz z formularzem TAX FREE oraz paragonem i dowodem tożsamości (np. paszport). Jeśli stwierdzi on jakieś niezgodności pomiędzy zgłoszonym towarem a towarem faktycznie wywożonym (np. brak towaru), to wówczas podróżny będzie podlegał odpowiedzialności karnej. Od tego więc, czy pojawi się na nim pieczęć celnika: „Polska – Cło” zależeć będzie kwestia otrzymania zwrotu podatku VAT. Leki w blistrach

Zwrot TAX FREE za leki

Podróżny może żądać zwrotu TAX FREE za leki, jeśli minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług wyniesie 200 zł. Procedura zwrotu podatku TAX FREE może odbyć się np. bezpośrednio w naszej aptece w Warszawie lub w postaci przelewu na rachunek bankowy. Wówczas trzeba przesłać do nas dokument TAX FREE for Tourist potwierdzony przez Urząd Celny wraz z przypiętym paragonem. Zwrot dokonywany jest zazwyczaj w ciągu 7 dni w polskiej walucie. Oprócz tego rozliczenie może nastąpić na podstawie czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej – takie możliwości również daje ustawa o podatku od towarów i usług. Sprzedawca, czyli nasza apteka ma także prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku. Podróżny może ubiegać się o zwrot TAX FREE w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia lekarstw poza obszar Unii Europejskiej. Ta procedura to przede wszystkim wyjście naprzeciw zagranicznym gościom. Pozwala bowiem uniknąć podwójnego opodatkowania turyście, który odwiedza nasz kraj.